Παράταση έως τις 22/04/2020 έδωσε η ΔΕΗ για την παραλαβή προσφορών στο πλαίσιο του διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο «Ανασχεδιασμός δικτύου καταστημάτων και σημείων εξυπηρέτησης πελατών ΔΕΗ».

Έως τις 22/04/2020.

Παράταση έως τις 22/04/2020 έδωσε η ΔΕΗ για την παραλαβή προσφορών στο πλαίσιο του διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο «Ανασχεδιασμός δικτύου καταστημάτων και σημείων εξυπηρέτησης πελατών ΔΕΗ».

Υπενθυμίζεται ότι το αντικείμενο της σύμβασης αφορά τις συμβουλευτικές υπηρεσίες μελέτης και δημιουργίας βάσει της στρατηγικής της ΔΕΗ ολιστικά του νέου retail concept των καταστημάτων και σημείων εξυπηρέτησης, που θα αποτυπώνουν και θα ενισχύουν τη νέα στρατηγική θέση της στην αγορά.

Το έργο αποτελείται από δύο Πακέτα Εργασίας, τη Στρατηγική Λιανικής σε επίπεδο δικτύου και εμπειρίας πελάτη στο κατάστημα και τον Σχεδιασμό μορφής καταστημάτων. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 390.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών tenderONE της cosmoONE.