Μέχρι τις 21 Νοεμβρίου πήρε παράταση ο διαγωνισμός της ΔΕΗ για την παροχή υπηρεσιών δημοσιεύσεων. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη γραφείου δημοσιεύσεων που θα αναλάβει τη δημοσίευση σε εφημερίδες (πανελλαδικές και επαρχιακές) διαφορών ανακοινώσεων της ΔΕΗ.