Η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε σε τροποποίηση της διακήρυξης του δημόσιου διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Δράσεις Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής», ορίζοντας νέα προθεσμία υποβολής.

Η διακήρυξη περιλαμβάνει δράσεις τουριστικής προβολής του προορισμού «Αττική», οι οποίες σχεδιάζεται να επιτευχθούν με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 8.978.468 ευρώ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τις 13/06/2022.