Παράταση δίνει η ΔΕΗ ΑΕ για την υποβολή συμμετοχών στον διαγωνισμό για την «Παροχή Επικοινωνιακών και Διαφημιστικών Υπηρεσιών της ΔΕΗ», συνολικού προϋπολογισμού 8.500.000 ευρώ.

Υποβολή προσφορών έως 10/04/20.

Παράταση δίνει η ΔΕΗ ΑΕ για την υποβολή συμμετοχών στον διαγωνισμό για την «Παροχή Επικοινωνιακών και Διαφημιστικών Υπηρεσιών της ΔΕΗ», συνολικού προϋπολογισμού 8.500.000 ευρώ. Ο ανάδοχος θα αναλάβει την παροχή επικοινωνιακών υπηρεσιών και διαφημιστικών υπηρεσιών για τη ΔΕΗ, με στόχο την ενίσχυση της εταιρικής και εμπορικής εικόνας της. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών tenderONE της cosmoONE, με νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 10/04/2020.