Εκστρατεία ενημέρωσης των εκλογέων εκτός Ελλάδας

Έως τις 29/12 παρατείνεται η υποβολή προσφορών στον διαγωνισμό του Υπουργείου Εσωτερικών για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης (δράσεις και υπηρεσίες της καμπάνιας ενημέρωσης) της εκστρατείας ενημέρωσης των εκλογέων που βρίσκονται εκτός της ελληνικής επικράτειας για τη δυνατότητα άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος πλησίον του τόπου κατοικίας. Οι υπηρεσίες της καμπάνιας θα πρέπει να περιλαμβάνουν προβολή επικοινωνιακού υλικού, που θα έχει παραδοθεί από το ΥΠΕΣ, όπως υλοποίηση προβολής στο διαδίκτυο, αγορά τηλεοπτικού χρόνου σε τηλεοπτικούς σταθμούς στο εξωτερικό, αγορά ραδιοφωνικού χρόνου, καταχωρήσεις σε έντυπα μέσα. Η εκστρατεία θα είναι επικεντρωμένη ιδίως σε περιοχές με ισχυρό ελληνικό στοιχείο όπως Ευρώπη, Αυστραλία, Μέση Ανατολή, ΗΠΑ, Λατινική Αμερική, Νότια Αφρική, Αίγυπτο, Καναδά και ΝΑ Ασία. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 2.700.000 ευρώ.