Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ (ΔΕΗ) προχωρά σε παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών, έως τις 03/12/2020, για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Παροχή Υπηρεσιών προώθησης νέων προϊόντων και υπηρεσιών της ΔΕΗ και κάλυψης νέων ρόλων εξυπηρέτησης πελατών». Ο προϋπολογισμός ανέρχεται
σε 264.400 ευρώ.