Παράταση έως τις 25/05 δόθηκε από τις Asociatia Producatorilor De Fructe Sud (Fructprod) και Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (UHC – Union of Hellenic Chambers) για την υποβολή προσφορών στον ανοικτό διαγωνισμό «EU Fruit Deal – 101046079 Information project for promotion of fresh fruits (cherry, blueberry and kiwifruit) in a third country (China)».

Υπενθυμίζεται ότι η συνολική αξία του προς ανάθεση έργου ανέρχεται σε 2.232.570 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.