Η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ- Enterprise Greece αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας παραλαβής προσφορών στον διαγωνισμό για το έργο «Mελέτη/σχεδιασμός/ εσωτερική διαμόρφωση του Εθνικού Περιπτέρου, η διαμόρφωση της στρατηγικής επικοινωνίας και ο σχεδιασμός και υποστήριξη στην υλοποίηση προγράμματος δημοσιότητας και προβολής της εθνικής συμμετοχής, καθώς και η κατάρτιση και υποστήριξη πλάνου προωθητικών ενεργειών και εκδηλώσεων σύμφωνα με τους καθορισμένους άξονες της εθνικής στρατηγικής στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Έκθεσης EXPO 2020». Νέα καταληκτική ημερομηνία ορίστηκε η 29/01/2021, κατόπιν αιτημάτων υποψηφίων αναδόχων. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 200.000 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.