Παράταση υποβολής στον διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό «Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος του ΟΜΜΑ, Δημιουργία Ψηφιακών Εφαρμογών, Προμήθεια σχετικού λογισμικού καθώς και Απαραίτητου Τεχνολογικού Εξοπλισμού» ανακοίνωσε ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (ΟΜΜΑ).

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η Δευτέρα 05/12/2022. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.966.773 ευρώ.