Ως τις 10 Απριλίου

Αρχική προθεσμία υποβολής του διαγωνισμού -ο οποίος προκηρύχθηκε αρχές Ιανουαρίου 2014-, ήταν η 17η Μαρτίου. Η νέα προθεσμία λήγει στις 10 Απριλίου 2014.
Ο προϋπολογισμός του έργου παραμένει στις 495.000 ευρώ, εκτός ΦΠΑ.