Παράταση για το spec του ΤΑΙΠΕΔaΝέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προφορών η 15η Οκτωβρίου

Όπως είναι γνωστό, ο διαγωνισμός έχει αντικείμενο τον σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη υλοποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής του ΤΑΙΠΕΔ. Το έργο απαρτίζεται από τρία μέρη, επικοινωνιακή στρατηγική και υλοποίησή της, διαχείριση του ιστότοπου www.hraf.gr και έρευνες κοινής γνώμης, και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, τη διοργάνωση παρουσιάσεων, συναντήσεων και προωθητικών ενεργειών, την διαχείριση Δημοσίων Σχέσεων και Δημοσίων Υποθέσεων του ΤΑΙΠΕΔ, Media Relations, παραγωγή και κυκλοφορία digital PR. Το κονδύλι ανέρχεται στα 120.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.