Έως την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου

Στη διαδικασία αξιολόγησης του CR Index, που διενεργείται φέτος για έβδομη συνεχόμενη χρονιά στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το BITC (Business in the Community), ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες επιθεωρούν με βάση τα διεθνή πρότυπα και κριτήρια του BITC τις επιδόσεις και τη συμβολή των επιχειρήσεων στους τέσσερις βασικούς πυλώνες: την κοινωνία, το περιβάλλον, τους εργαζόμενους και την αγορά. O κύκλος της φετινής αξιολόγησης αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2015, με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και την Τελετή Βράβευσης των εταιρειών που θα διακριθούν.