Έως την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου θα δέχεται το Great Place to Work Institute Hellas, τις δηλώσεις των εταιρειών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ετήσια έρευνα Best Workplaces 2012. Φέτος, γιορτάζοντας τα 10 χρόνια παρουσίας της στην Ελλάδα, η λίστα Best Workplaces θα περιλαμβάνει και μία νέα κατηγορία η οποία αφορά επιχειρήσεις που απασχολούν από 20 έως 49 εργαζόμενους.