Ανοδική πορεία σημείωσε ο κύκλος εργασιών της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ, ο οποίος αυξήθηκε κατά 15,7% το πρώτο εξάμηνο του 2021, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της εταιρείας. Συγκεκριμένα, το σύνολο των πωλήσεων της Παπουτσάνης για τη συγκεκριμένη περίοδο, ανήλθε σε 24,19 εκατ. ευρώ, έναντι 20,92 εκατ. ευρώ που κατέγραψε την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Επιπλέον, οι εξαγωγές ανήλθαν σε 14,4 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021, που αντιπροσωπεύει ποσοστό 60% του συνολικού κύκλου εργασιών, καταγράφοντας αύξηση ύψους 38% με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Κυρίαρχες προτεραιότητες της εταιρείας αποτελούν, σύμφωνα με τον Μενέλαο Τασόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ η βιωσιμότητα, η καινοτομία και η εξωστρέφεια, ενώ εκτίμησε ότι, με βάση τις νέες συνεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, θα επιτύχει ανάπτυξη άνω του 20% σε σχέση με πέρυσι.