Παρουσίασε τα οικονομικά αποτελέσματα του 2020

Τους παράγοντες που εκτιμά ότι θα συνεισφέρουν θετικά στον κύκλο εργασιών της το 2021, παρουσίασε η Παπουτσάνης μαζί με τα οικονομικά της αποτελέσματα για χρήση έως τις 31/12/2020. Περιλαμβάνονται η διατήρηση της αυξημένης ζήτησης για προϊόντα προσωπικής περιποίησης και υγιεινής προστασίας και η είσοδός της σε απολυμαντικά επιφανειών για οικογενειακή και βιομηχανική χρήση, η ενίσχυση της κατηγορίας των επώνυμων προϊόντων μέσω στρατηγικού πλάνου καινοτομίας, επικοινωνίας και επέκτασης σε νέες προϊοντικές κατηγορίες, η ανάπτυξη συνεργασίας με πολυεθνική εταιρεία στην παραγωγή σαπώνων και η έμφαση σε νέα καινοτόμα οικολογικά προϊόντα χωρίς πλαστική συσκευασία και με μειωμένο αποτύπωμα άνθρακος.