Η εταιρεία χρηματοδοτεί τις υποβολές υποψηφιότητας σε 30 startup εταιρείες

Αναλυτικότερα, η Παπαστράτος προσφέρει, από τις 14 Ιανουαρίου 2016 και έως την εξάντληση των 30 υποψηφιοτήτων, δωρεάν την πρώτη υποψηφιότητα κάθε startup εταιρείας. Οι τιμές για τις επόμενες υποψηφιότητες  που τυχόν υποβάλει η ίδια startup εταιρεία, θα ακολουθούν τον τιμοκατάλογο που ισχύει τη στιγμή της υποβολής τους. Επιπλέον, η BOUSSIAS παρουσιάζει στο πλαίσιο του διαγωνισμού, μια ακόμα καινοτομία προσφέροντας στις startup εταιρείες που θα ξεχωρίσουν, τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ένα πρωτοποριακό και ιδιαίτερα χρήσιμο bootcamp με σημαντικές προσωπικότητες του επιχειρείν.

Η αρχική αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την Επιτροπή Αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί με βάση τα στοιχεία και τις πληροφορίες που οι ίδιες οι εταιρείες θα υποβάλουν στην online αίτηση υποψηφιότητας και σύμφωνα με τα γνωστοποιημένα κριτήρια αξιολόγησης. Οι startup εταιρείες που θα λάβουν υψηλές βαθμολογίες, θα συμμετέχουν σε εξειδικευμένο ολοήμερο bootcamp, που θα λάβει χώρα πριν από την τελετή απονομής. Τελική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η 25η Ιανουαρίου 2016. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο www.startupawards.gr.