Αύξηση του καθαρού κύκλου εργασιών της κατά 28,9%, καθώς και των καθαρών εσόδων και κερδών προ φόρων, κατέγραψε η Παπαστράτος το 2019. Όπως σημειώνει η εταιρεία, η πολύ καλή εμπορική απόδοση των θερμαινόμενων ράβδων καπνού (heets) για το προϊόν καπνού IQOS συνεισέφερε στην αύξηση του καθαρού κύκλου εργασιών, ο οποίος διαμορφώθηκε στα 413,7 εκατ. ευρώ το 2019 από 320,9 εκατ. ευρώ το 2018. Το 2019 ήταν ένα έτος, κατά το οποίο η Παπαστράτος επέδειξε αξιοσημείωτη δυναμική και ενίσχυσε περαιτέρω το εξαγωγικό της έργο, που πλέον ξεπερνά το 50% της συνολικής παραγωγής της.

Με αφορμή τη δήλωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, ο Δημήτρης Γιαννόπουλος, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της εταιρείας, δήλωσε: «Όσον αφορά το 2020, η δεδομένη επίπτωση της πανδημίας στην εγχώρια και παγκόσμια οικονομία οδηγεί σε μια αρνητική συγκυρία σχετικά με τις ευρύτερες προοπτικές του έτους. Παρόλα αυτά, η Παπαστράτος παραμένει συγκρατημένα αισιόδοξη, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και δηλώνει έτοιμη να ανταποκριθεί στις οποιεσδήποτε προκλήσεις».