Το συνέδριο έχει ως κύριο στόχο να ενημερώσει τους νέους σχετικά με τις τάσεις και προοπτικές για επιχειρηματικότητα και απασχόληση που παρουσιάζουν 20 επιχειρηματικοί κλάδοι: Ναυτιλία, Τουρισμός, Ενέργεια-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Γεωργία, Design, Πληροφορική, Τραπεζικός κλάδος, Mobile Applications, Τηλεπικοινωνίες, Λιανεμπόριο, Βιομηχανία, FMCG, Μικροηλεκτρονική, Διαφήμιση/Επικοινωνία, Consulting, Νανοτεχνολογία, Βιοτεχνολογία, Φαρμακευτικός κλάδος, Πολιτιστική Βιομηχανία, Ασφαλιστικός κλάδος.

Το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας αποτελεί συνέχεια των Εκδηλώσεων Διοικητικής Σκέψης οι οποίες για 33 χρόνια έφερναν σε επαφή την πανεπιστημιακή κοινότητα με τον επιχειρηματικό κόσμο μέσω εκδηλώσεων, συνεδρίων, επισκέψεων σε επιχειρήσεις και ημερών καριέρας.