Οι εκδηλώσεις που οργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών για τον εορτασμό των «Customer Service Open Days 2020» από τις 17 έως τις 21 Φεβρουαρίου συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον 500 και πλέον στελεχών από επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Μεγαλύτερη ανταπόκριση από κάθε άλλη φορά κατέγραψε το ΕΙΕΠ.

Οι εκδηλώσεις που οργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών για τον εορτασμό των «Customer Service Open Days 2020» από τις 17 έως τις 21 Φεβρουαρίου συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον 500 και πλέον στελεχών από επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Αναμφίβολα, ένα μεγάλο μέρος της επιτυχίας οφείλεται στον ενθουσιασμό και τη δημιουργικότητα με την οποία εταιρείες με ηγετική θέση στον τομέα δραστηριότητάς τους συμμετείχαν στον εορτασμό και μοιράστηκαν με τα υπόλοιπα μέλη του Ινστιτούτου, γνώση και βέλτιστες πρακτικές γύρω από την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πελατών.

Το ΕΙΕΠ «χτίζοντας» στέρεες και μακροχρόνιες σχέσεις με τα μέλη του, ενισχύει την υιοθέτηση επιτυχημένων πρακτικών, προωθεί τη δικτύωση των επαγγελματιών της εξυπηρέτησης πελατών και προσφέρει εξειδίκευση στην αποτελεσματική εξυπηρέτηση, μέσα από την εκπαίδευση.

Για το πρόγραμμα των Customer Service Open Days, το ΕΙΕΠ επικοινώνησε με εταιρείες μη μέλη προκειμένου να παρουσιάσουν τις πρακτικές που ακολουθούν στις εταιρείες τους και η ανταπόκριση των εταιρειών ήταν μεγαλύτερη από κάθε φορά.