Ολοκληρώθηκε το φετινό πρόγραμμα ΕΚΕ του ομίλου.

Ολοκληρώθηκαν τα σεμινάρια digital skills που έγιναν στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας «Ανοιχτά Φτερά» του ομίλου Novartis, σε συνεργασία με το Found.ation. Οι αιτήσεις συμμετοχής ξεπέρασαν τις 350 για το χρονικό διάστημα Δεκεμβρίου-Μαρτίου. Μετά από 144 ώρες εκμάθησης, οι συμμετέχοντες έλαβαν και πιστοποιητικό παρακολούθησης, που πιστοποιεί την κατάρτισή τους αναφορικά με βασικές ψηφιακές δεξιότητες όπως Social Media, Presentation Skills και Coding. Το πρόγραμμα, που εντάσσεται στην προσπάθεια της Novartis να υποστηρίξει τους νέους της χώρας με πρόσθετες γνώσεις για «να ανοίξουν τα φτερά τους» στην αγορά εργασίας, εστίασε φέτος στην ανάπτυξη (upskilling) και εκμάθηση δεξιοτήτων (reskilling), που απαντούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγοράς εργασίας.