Ολοκληρώθηκε ο νέος κύκλος του προγράμματος World of Difference του Ιδρύματος Vodafone, αναδεικνύοντας 10 νέους, οι οποίοι απασχολούνται για έξι μήνες σε ΜΚΟ της προτίμησής τους. Φέτος, το πρόγραμμα συμπλήρωσε 12 χρόνια και ολοκληρώνεται, καταγράφοντας, σύμφωνα με την εταιρεία, 19.000 ωφελούμενους στον τελευταίο κύκλο του.

Η Αλεξάνδρα Παπανικολάου, Υπεύθυνη του Ιδρύματος Vodafone, δήλωσε: «Μετά από 12 χρόνια επιτυχημένης πορείας, το πρόγραμμα World of Difference ολοκληρώνεται με την παράδοση 10 αξιόλογων ψηφιακών εργαλείων για τη βελτίωση του έργου των ΜΚΟ της Ελλάδας, αλλά και της ζωής χιλιάδων συνανθρώπων μας.

Με την πεποίθησή ότι η τεχνολογία μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για όλους τους νέους που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, καθώς συνέβαλαν στο όραμα μας για τη δημιουργία μιας βιώσιμης κοινωνίας».