Η επιτροπή του International Taste Institute βράβευσε 2.218 προϊόντα, τρόφιμα και ποτά, με το Superior Taste Award 2021. Το 2021 καταγράφηκε αύξηση 45% στον αριθμό των προϊόντων τα οποία κατατέθηκαν στις γευστικές αξιολογήσεις του Ινστιτούτου, με μεγάλη ανάπτυξη στην υποβολή προϊόντων σχετικών με την υγεία και τη βιωσιμότητα. Μεταξύ άλλων, απονεμήθηκαν 29 Crystal Taste Awards, τα οποία απονέμονται σε προϊόντα τα οποία έχουν λάβει 3 αστέρια για 3 συνεχόμενες χρονιές, και 10 Diamond Taste Awards, τα οποία απονέμονται σε προϊόντα τα οποία έχουν λάβει 3 αστέρια 7 φορές μέσα σε μια περίοδο 10 χρόνων.

Από τα 10 Diamond Awards αυτή τη χρονιά, τα 2 ήρθαν από την Ελλάδα. Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Σέλι από την εταιρεία Σ. Μεντεκίδης ΑΕ και το νερό Πηγές Κωστηλάτας στην Ήπειρο από την εταιρεία Πηγές Κωστηλάτας ΑΕ έλαβαν φέτος αυτή την υψηλότατη διάκριση. Συνολικά πάνω από 175 ελληνικά προϊόντα έλαβαν το Superior Taste Award 2021.