Από την Hepis και την Cepis

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αίγλη Ζαππείου, στις 5 Δεκεμβρίου. Διεθνώς αναγνωρισμένοι ομιλητές όπως οι Tom Raftery, Chris Wallace και John Rhoton, εκπρόσωποι της Πολιτείας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ακαδημαϊκοί  και opinion leaders από εταιρείες της Ελλάδας και του εξωτερικού, μέσα από case studies καθώς και ελληνικές πρακτικές, θα παρουσιάσουν τις τελευταίες τάσεις και προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην ελληνική επιχειρηματικότητα.

Κατά τη διάρκεια τους συνεδρίου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα πανευρωπαϊκής έρευνας που διεξήχθη από τη CEPIS, σε συνεργασία με τη HePIS, στην οποία συμμετείχαν  computer societies από όλη την Ευρώπη, με σκοπό τη μέτρηση ευαισθητοποίησης των ICT managers σε θέματα μείωσης κατανάλωσης της ενέργειας και υιοθέτησης ενεργειακά αποδοτικών πρακτικών.