Ασκούσε καθήκοντα Marketing Director UK

(Λονδίνο)  Βάσει των νέων καθηκόντων του, ο Mehl θα ηγείται των ενεργειών Marketing Communications σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας και της Τουρκίας. Προτού αναλάβει τη θέση του Marketing Director UK, ο Mehl εργάστηκε, μεταξύ άλλων, στην Unilever και την T-Mobile.