Από το πανευρωπαϊκό όργανο του κλάδου απευθείας πωλήσεων

Στον Σύνδεσμο απονεμήθηκε το βραβείο «Astra» σε αναγνώριση, μεταξύ άλλων, των ενεργειών του στους τομείς της προώθησης του αντικειμένου των απευθείας πωλήσεων στην Ελλάδα, της ανάληψης πρωτοβουλιών σε συνεργασία με τα αρμόδια πολιτειακά όργανα και φορείς για την προστασία του καταναλωτικού κοινού από μη ενδεδειγμένες πρακτικές, και της συμβολής του στην ανάπτυξη του κλάδου εν μέσω της δυσχερούς οικονομικής συγκυρίας. Για λογαριασμό του ΕΣΕΑΠ το βραβείο παρέλαβε ο Μανώλης Λεοντζάκος, Γενικός Διευθυντής Ελλάδας και Κύπρου της Herbalife και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΕΑΠ.