Σε συνένωση δυνάμεων προχώρησαν η Palladian Communication Specialists και η Yes. Positive Communication. Συγκεκριμένα, οι δύο εταιρείες επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, με 20 και 10 χρόνια παρουσίας στον κλάδο αντίστοιχα, προχώρησαν σε ενοποίηση του portfolio και του ανθρώπινου δυναμικού τους, δίνοντας ώθηση στις υπηρεσίες που προσφέρουν στους πελάτες τους. Παρέχοντας 360ο υπηρεσίες στον τομέα του PR και της Στρατηγικής Επικοινωνίας, η Palladian Communication Specialists ενσωματώνει την οπτική της Yes. Positive Communication στις δραστηριότητές της, δημιουργώντας ένα νέο δυναμικό σχήμα με προστιθέμενη αξία στον κλάδο, όπως επισημαίνει.