Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Live ROI»

(Λονδίνο)  Έτσι, πλέον, οι εταιρείες Zenith, Optimedia, Newcast, Performics, Moxie, Ninah, Sponsorship Intelligence και Scoop θα παρέχουν μετρήσεις απόδοσης και αξιολόγησης του ROI σε πραγματικό χρόνο. Όπως δήλωσε ο Steve King, Global CEO του Ομίλου, «οι καταναλωτές συχνάζουν όλο και περισσότερο στον ψηφιακό κόσμο, όπου οι παραδοσιακές τεχνικές ROI δεν προσφέρουν πια αυτό που επιθυμούν οι πελάτες.

Το Live ROI ανεβάζει το ROI στο επόμενο επίπεδο και εξασφαλίζει ότι θα μπορούμε πλέον, σε ζωντανό χρόνο, να εντοπίζουμε πώς και πού ενδείκνυται να επενδύονται τα κονδύλια για να φέρουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα». Αντίστοιχα, ο Philip Talbot, CEO της ZenithOptimedia στις αγορές της Ασίας, τόνισε ότι «το Live ROI είναι η περαιτέρω δέσμευση από την πλευρά μας να τοποθετήσουμε την ενδελεχή ανάλυση της απόδοσης στην καρδιά των όσων κάνουμε για τους πελάτες μας».