Μεταξύ των ελληνικών τραπεζών

Ταυτόχρονα, η Εμπορική Τράπεζα βρίσκεται στην 3η θέση ανάμεσα στις 10 ελληνικές εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στις 1.000 κορυφαίες παγκοσμίως για το 2009. Η έρευνα αφορά σε οργανισμούς που είναι εισηγμένοι σε μεγάλα χρηματιστήρια με συνολική κεφαλαιοποίηση άνω του 1 δισ. ευρώ και δημοσιεύουν απολογισμούς στους οποίους περιγράφουν τις επιδόσεις τους με βάση τους δείκτες GRI-G3. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από τη διεθνή εταιρεία CDR Analytics, σε συνεργασία με την εταιρεία Just Means.