Περιλαμβάνει πλέον όλες τις οπτικοακουστικές παραγωγές

Σε αλλαγή του καταστατικού της και σε εισδοχή σημαντικού αριθμού νέων μελών προχώρησε η PACT, διευρύνοντας το αντικείμενό της ώστε να καλύπτει κάθε είδος οπτικοακουστικής παραγωγής (event management, audio & music production, sound design κ.ά.), επιπλέον της παραγωγής διαφημιστικών ταινιών που υπήρξε το ιδρυτικό της αντικείμενο από το 1973.

Η Ένωση ονομάζεται πλέον Ένωση Παραγωγών Οπτικοακουστικών Έργων, ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στην εξέλιξη που έχει σημειωθεί στις υπηρεσίες που προσφέρουν οι εταιρείες μέλη της, αλλά και να απηχεί σε νέες εταιρείες οπτικοακουστικής παραγωγής που έχουν δημιουργηθεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι με το νέο καταστατικό της, η PACT κατάφερε ήδη να προσελκύσει περίπου 12 νέες εταιρείες ως μέλη της, γεγονός που σηματοδοτεί μια αύξηση αριθμού μελών της τάξης του 50%.

Η PACT αναφέρει στην ιστοσελίδα της ότι τα μέλη της απασχολούν πάνω από 5.000 άτομα ετησίως σε μόνιμη ή περιστασιακή βάση, παράγουν σχεδόν το σύνολο των έργων επικοινωνίας στην Ελλάδα, παρέχουν production services σε διεθνείς παραγωγές, συμπαράγουν κινηματογραφικές ταινίες και διακρίνονται, διατηρούν τμήματα που ασχολούνται με νέες τεχνολογίες και διαδραστικά μέσα, παράγουν τηλεοπτικά προγράμματα, επενδύουν στη σύγχρονη τεχνολογία. Περισσότερα για τη νέα μορφή της PACT και τους στόχους της αναμένεται να γίνουν γνωστά το επόμενο διάστημα.