Σχόλια του Διευθύνοντος Συμβούλου για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2013

Σύμφωνα με την εταιρεία, η μείωση των εσόδων επιβραδύνεται και στο 4ο τρίμηνο τα ομαλοποιημένα έσοδα μειώθηκαν κατά 2,4% σε σχέση με πέρυσι, ενώ η αντίστοιχη μείωση στο 9μήνο ήταν στο 6,3%. Σύμφωνα με την εταιρεία, η τάση αυτή είναι πιο εμφανής στα έσοδα λιανικής εξαιτίας της εμπορικής επιτυχίας του Nova 3Play. Η αυξανόμενη συνδρομητική βάση αρχίζει να βελτιώνει τα έσοδα λιανικής με το 4ο τρίμηνο να εμφανίζει σχεδόν μηδενική μείωση εσόδων σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Πάνος Παπαδόπουλος τόνισε ότι η Forthnet επαναπροσδιόρισε την εμπορική πολιτική της το 2013, προσφέροντας καινοτόμες υπηρεσίες. «Λάνσαρε την υπηρεσία Nova 3Play, η οποία γνωρίζει μεγάλη αποδοχή και ήταν η πρώτη εταιρεία που προσέφερε απεριόριστες κλήσεις από σταθερό τηλέφωνο προς όλα τα κινητά. Στις αρχές του 2014, η εταιρεία ολοκλήρωσε με επιτυχία την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, ύψους 29,1εκατ. ευρώ, ισχυροποιώντας περαιτέρω τη θέση της».

Ο ίδιος τόνισε ότι με την αύξηση στη συνδρομητική βάση και την αναστροφή της πτωτικής πορείας των εσόδων λιανικής, η εταιρεία ανταποκρίθηκε με επιτυχία στις προκλήσεις της εποχής. Για το 2014, βασικός πυλώνας στρατηγικής της Forthnet θα είναι η περαιτέρω αύξηση της συνδρομητικής βάσης, η διασφάλιση της ρευστότητας και η δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.