Στόχος της ΜΚΟ, η δημιουργία πνευμόνων πρασίνου στην Αθήνα

Η χρηματοδότηση των ενεργειών της Ελληνικό Οξυγόνο γίνεται αποκλειστικά με ιδιωτικά κεφάλαια. Πρώτη επιλεγμένη τοποθεσία για τη δημιουργία δασικού «πνεύμονα» είναι το παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού, το οποίο με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει ήδη χαρακτηριστεί ως «πάρκο». Η «Ελληνικό Οξυγόνο» διοργανώνει την Oxygen Day στο Jockey’s Country Club τη Πέμπτη 27 Ιουνίου, από τις 13:00 ως τις 17:00.