Για ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα, έως το 2022, δεσμεύεται η Nespresso, τόσο για τους οικιακούς όσο και για τους επαγγελματίες πελάτες της. Η νέα δέσμευση της εταιρείας, μετά την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες από το 2017, είναι να αντιμετωπίσει τις εκπομπές στην αλυσίδα εφοδιασμού και τον κύκλο ζωής των προϊόντων της, μέσα από τη μείωση των εκπομπών άνθρακα, τη φύτευση δέντρων μέσα και γύρω από τις φάρμες και από την υποστήριξη και επένδυση σε υψηλής ποιότητας αντισταθμιστικά έργα.

Ο Guillaume Le Cunff, Διευθύνων Σύμβουλος της Nespresso Global, δήλωσε σχετικά: «Η κλιματική αλλαγή είναι μια πραγματικότητα και το μέλλον μας εξαρτάται από το επεκτείνουμε και να επιταχύνουμε τις δεσμεύσεις μας για βιωσιμότητα. Αυτός είναι ο λόγος, για τον οποίο επισπεύδουμε τις δεσμεύσεις μας, για να προσφέρουμε στους καταναλωτές μας έναν τρόπο να πίνουν ένα φλιτζάνι καφέ με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα έως το 2022».