Το σημαντικό έργο της ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης του ιστορικού αρχείου των βιβλιοθηκών του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως και της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης υποστηρίζουν ο ΟΤΕ και η Cosmote. Ομάδα έργου, αποτελούμενη από ειδικούς συμβούλους, αναλυτές και μηχανικούς, θα προχωρήσει στη δημιουργία πληροφοριακής υποδομής, για την ψηφιοποίηση, την τεκμηρίωση και τη μετέπειτα ανάδειξη των έντυπων πολιτιστικών τεκμηρίων που διαθέτει τόσο το Πατριαρχείο όσο και η Θεολογική Σχολή.