Προσφέροντας 50 υποτροφίες των 15.000 ευρώ

Φέτος, οι δύο εταιρείες ενισχύουν το πρόγραμμα, αυξάνοντας τις υποτροφίες από 20 σε 50, και τη συνολική οικονομική προσφορά προς τους νέους φοιτητές σε 750.000 ευρώ. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ, δήλωσε σχετικά: «Εδώ και δεκατέσσερα χρόνια στηρίζουμε νέους φοιτητές που δίνουν τον δικό τους αγώνα, κόντρα στις δυσκολίες, για να προοδεύσουν, να μάθουν, να εξελιχθούν. Η πορεία αυτών των παιδιών, τόσο σε ακαδημαϊκό, όσο και προσωπικό επίπεδο, δικαιώνει την πίστη μας ότι με την κατάλληλη στήριξη, οι νέοι άνθρωποι μπορούν να μεγαλουργήσουν». Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά έως τις 16 Οκτωβρίου.