Στην εφαρμογή μέτρων εξορθολογισμού του κόστους σε όλους τους τομείς, και το 2021, προχωρά ο όμιλος ΟΤΕ, προκειμένου να στηρίξει την κερδοφορία και τις ταμειακές ροές του, καθώς και σε επενδύσεις σταθερής και κινητής με στόχο την περαιτέρω ψηφιοποίηση και τον μετασχηματισμό του, καθώς και να γίνει ακόμη πιο ευέλικτος, αποτελεσματικός και εστιασμένος στην ανάπτυξη και τον πελάτη. Προβλέπει δε, με τη σταδιακή υποχώρηση της πανδημίας και την άρση των περιορισμών στις μετακινήσεις, μετρημένη επιστροφή σε καλύτερες λειτουργικές συνθήκες και αύξηση εσόδων, από το β’ εξάμηνο του έτους και μετά.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ομίλου για το δ΄ τρίμηνο του 2021, ο όμιλος προχώρησε σε πρωτοβουλίες για περαιτέρω ενίσχυση των επιδόσεών του, επιστρέφοντας, στην Ελλάδα, σε θετικό πρόσημο στο δ΄ τρίμηνο με αύξηση 2,9% στα έσοδα, βελτίωση της τάσης στα έσοδα από υπηρεσίες κινητής, θετικές υπηρεσίες λιανικής σταθερής και ελεύθερες ταμειακές ροές στα 413 εκατ. ευρώ για το έτος. Επίσης, ολοκλήρωσε στρατηγικές πρωτοβουλίες για το 2020, όπως προγράμματα εθελούσιας και μετασχηματισμό των λειτουργιών πρώτης γραμμής.