Εντός των επόμενων ημερών θα ξεκινήσει η διανομή των πνευματικών δικαιωμάτων σε περισσότερους από 6.000 συγγραφείς, μεταφραστές, δημοσιογράφους και εκδότες βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών και ιστοσελίδων, από τον ΟΣΔΕΛ.

Το συνολικό ποσό που θα διανεμηθεί φέτος θα είναι αυξημένο κατά 16%, το υψηλότερο στην ιστορία του οργανισμού, καθώς ανέρχεται σε 3.055.119 ευρώ έναντι 2.629.370 ευρώ που διανεμήθηκαν το 2021. Το γεγονός αυτό οφείλεται στα αυξημένα, κατά 24,95% σε σχέση με το 2020, έσοδα από την αδειοδότηση.

Τα καθαρά ποσά που θα διανεμηθούν ανά κατηγορία εσόδων περιλαμβάνουν και τα εξής: Εύλογη αμοιβή ιδιωτικής αναπαραγωγής Τύπου (δημοσιογράφοι, εκδότες Τύπου): 445.759 ευρώ έναντι 413.701 ευρώ το 2021, Εύλογη αμοιβή ιδιωτικής αναπαραγωγής ιστοσελίδων (δημοσιογράφοι, εκδότες Τύπου): 148.202 ευρώ έναντι 220.800 ευρώ το 2021 (η διανομή 2021 αφορούσε έσοδα δύο ετών, 2019 και 2020), Εύλογη αμοιβή για τη χρήση έργων του λόγου σε οπτικοακουστικά Μέσα (συγγραφείς, μεταφραστές): 35.605 ευρώ έναντι 28.617 ευρώ το 2021.