Αδύνατη η ολοκλήρωσή του εντός του ΕΣΠΑ 2007-2013

Αίτηση συμμετοχής για το έργο και τα διάφορα συμπεριλαμβανόμενα υποέργα είχαν καταθέσει οι εταιρείες Team Athens, DDB, Orange, Access και Next Com.