Των Υπουργείων Εργασίας και Υγείας

Συγκεκριμένα, στον διαγωνισμό του Υπουργείου Εργασίας με θέμα “Διαφημιστική προβολή των προσφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στον πολίτη”, την ΕΔΕΕ θα εκπροσωπήσει ο Αντώνης Γκουρτσούλης, Γενικός Διευθυντής της Fortune, με αναπληρωματικά μέλη τους Δημοσθένη Γρηγορόπουλο, Senior Account Director και Σωτήρη Θεμελίδη, Senior Account Director επίσης της Fortune.

Στον διαγωνισμό του Υπουργείου Υγείας με θέμα “Εθνική Καμπάνια Ενημέρωσης του πληθυσμού για την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση”, η ΕΔΕΕ θα εκπροσωπηθεί από την Βασιλική Κατσουλάκου, Client Service Director της Publicis Consultants, με αναπληρωματικό μέλος τον Κίμωνα Αντύπα, Διευθύνοντα Σύμβουλο της ίδιας εταιρείας.