Στις 158 μονάδες, – ένταντι 157 το προηγούμενο τρίμηνο – διαμορφώθηκε ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/Icap Crif-CEO General Index) το πρώτο τρίμηνο 2023, βάσει της τριμηνιαίας έρευνας σε δείγμα 2.540 Διευθυνόντων Συμβούλων/Γενικών Διευθυντών ελληνικών επιχειρήσεων από την Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων σε συνεργασία με την Icap Crif. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 20/3/2023 – 6/4/2023.

Η στασιμότητα του δείκτη αποτυπώνει κατά ένα μέρος την ενδεχόμενη εμφάνιση κρίσης στον διεθνή χρηματοπιστωτικό τομέα ως αποτέλεσμα της κατάρρευσης των τριών μη συστημικών τραπεζών στις ΗΠΑ αλλά και την Ελβετία.

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων δείχνει άνοδο του δείκτη στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ενώ αντίθετα, στις μεγάλες σημειώθηκε πτώση και οριακή μείωση στις πολύ μεγάλες. Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης (ΕΑΣΕ-CEO Current status Index) παρουσίασε οριακή άνοδο στις 153 μονάδες.