Η Space Hellas προχωρά σε οργανωτικές αλλαγές στο πλαίσιο της πρόσφατης εξαγοράς της SingularLogic και σε συνδυασμό με τη συνεχή προσπάθεια της εταιρείας για επιτάχυνση του επιχειρηματικού της μετασχηματισμού, με την εφαρμογή νέων, ευέλικτων μοντέλων λειτουργίας. Ο Δημήτρης Μπακάκος αναλαμβάνει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Integration της SingularLogic, έπειτα από 13 χρόνια πορείας στη θέση του Διευθυντή Πωλήσεων της Space Hellas.

Η Γενική Εμπορική Διεύθυνση της Space Hellas, μετασχηματίζεται και δημιουργούνται δύο νέες Γενικές Διευθύνσεις, η Γενική Διεύθυνση Sales & System Integration και η Γενική Διεύθυνση Τechnology & Customer Operations. O Γιάννης Αναστασάκος, Διευθυντής Έργων της Space Hellas, αναλαμβάνει νέα καθήκοντα Γενικού Διευθυντή Sales & System Integration. Καθήκοντα Διευθυντή στη νέα Διεύθυνση Integration Services, αναλαμβάνει ο μέχρι σήμερα προϊστάμενος Τομέα Διαχείρισης Έργων, Νίκος Γκορίλας. Ο Γιάννης Χατζησταυρόπουλος, Τεχνικός Διευθυντής της Space Hellas, αναλαμβάνει τα νέα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή Technology & Customer Operations.