Η LG Electronics (LG) προχωρά σε οργανωτικές αλλαγές «που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ετοιμότητάς της για το μέλλον». Ένα βασικό κομμάτι της μελλοντικής στρατηγικής της LG είναι η δημιουργία του Εταιρικού Κέντρου Εμπειρίας Πελατών (CX).

Επικεφαλής του Κέντρου CX θα είναι ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος, Lee Chul-bae, ο οποίος προηγουμένως διετέλεσε επικεφαλής του Corporate Design Management Center. Το Κέντρο CX θα περιλαμβάνει επίσης το Τμήμα Στρατηγικής CX, καθώς και το Κέντρο Έρευνας Πελατών LSR, πρώην εργαστήριο Life Soft Research (LSR). Το Platform Business Center της LG θα διαδραματίσει έναν νέο ρόλο στην ενσωμάτωση και οργάνωση των υπηρεσιών LG ThinQ, αρμοδιότητες που προηγουμένως υπάγονταν απευθείας στην κεντρική διοίκηση της εταιρείας.

Από το 2023 και μετά, η LG θα συνεχίσει να εστιάζει στη βελτίωση της διαχείρισης της Aλυσίδας Eφοδιασμού (SCM) και στην ενίσχυση των ήδη δυνατοτήτων της στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό (DX). Για τον σκοπό αυτό, το Κέντρο Διαχείρισης Προμηθειών και Eφοδιασμού της εταιρείας μετονομάστηκε σε Παγκόσμιο Κέντρο Λειτουργίας, ενώ οι λειτουργίες και οι ρόλοι του Τμήματος Προγραμματισμού Παραγωγής μεταφέρθηκαν από το Ερευνητικό Ινστιτούτο Μηχανικής Παραγωγής.