Σε μια σειρά οργανωτικών αλλαγών προχωρά η LG Electronics. Στις πρωτοβουλίες της, από το νέο έτος, ενδεικτικά, περιλαμβάνεται η προώθηση της καινοτομίας του customer value μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού, η ίδρυση Κέντρου Διαχείρισης Ποιότητας πολλαπλών λειτουργιών (cross-function Quality Management Center), Κέντρου Καινοτομίας στη Βόρεια Αμερική (North America Innovation Center), και η ενίσχυση του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) κάθε θυγατρικής και νέας στέγης του τμήματος Robot της Business Solutions Company. Επίσης, τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου αναλαμβάνει ο Lyu Jae-cheol, μετά την αποχώρηση του Dan Song. Τέλος, η LG εισάγει το Customer eXperience (CX) Lab που θα αναφέρεται απευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.