Συγκεκριμένα, ο Γενικός Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου Ελγέκα, Άνθιμος Μισαηλίδης, αναλαμβάνει και καθήκοντα Γενικού Διευθυντή στη θυγατρική ΒΙΟΤΡΟΣ, παράλληλα με την ισχύουσα θέση του στον όμιλο. Επίσης, ο πρώην Διευθυντής Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάλυσης της Ελγέκα, Άρης Χατζατουριάν, αναλαμβάνει τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή της εταιρείας. Τέλος, ο πρώην Διευθυντής Λογιστηρίου της Ελγέκα, Κωνσταντίνος Μεϊντάνης, αναλαμβάνει τη θέση του Διευθυντή Λογιστικού και Φορολογικού Σχεδιασμού του ομίλου.