Εμπορική Δ/ντρια η Βάγια Κλίγγου, Οικονομική Δ/ντρια η Καλλιρόη Πατσέα

Συγκεκριμένα, καθήκοντα Εμπορικής Διευθύντριας αναλαμβάνει η Βάγια Κλίγγου, η οποία τα τελευταία πέντε χρόνια ασκούσε καθήκοντα Διευθύντριας Εταιρικής Επικοινωνίας στα Ελληνικά Ψυχαγωγικά Πάρκα. Τα διευρυμένα καθήκοντά της εκτός από τον επικοινωνιακό σχεδιασμό (A.T.L. B.T.L.), περιλαμβάνουν τα χορηγικά προγράμματα, καθώς και για τις εταιρικές εκδηλώσεις. Επίσης, καθήκοντα Οικονομικής Διευθύντριας αναλαμβάνει η Καλλιρόη Πατσέα προερχόμενη από την εταιρεία Νέμεσις, όπου κατείχε τον ίδιο τίτλο.

Ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, Γιώργος Ροκόφυλλος, δήλωσε: «Οι οργανωτικές αλλαγές στοχεύουν στη εδραίωση του Allou! Fun Park ως του μοναδικού και μεγαλύτερου Πάρκου Ψυχαγωγίας στην Ελλάδα αποτελώντας παράλληλα έναν εναλλακτικό προορισμό ολοκληρωμένης προβολής χορηγών. Το Allou! Fun Park, είναι η ιδανική λύση και για τις εταιρικές εκδηλώσεις καθώς αποτελεί έναν διαφορετικό προορισμό που ξεφεύγει από τα καθιερωμένα».