Συγκεκριμένα, στο B.U. Manpower

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, το Business Unit  Manpower υποστηρίζεται πλέον από τρεις ομάδες εξειδικευμένων στελεχών, με συμπληρωματική δραστηριότητα στους εξής τομείς: Επαφή με την αγορά, εύρεση και ανάπτυξη υποψηφίων και διασφάλιση ποιότητας. Οι ομάδες αυτές, είναι: 1. Market Access, με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Γαλανό, 2. Center οf Recruitment Excellence (CοRE) με επικεφαλής την Χρυσούλα Ρουσάκη και 3. Customer Care & Quality Assurance, με επικεφαλής τον Γρηγόρη Σεραφείμ.
 
Σύμφωνα με την εταιρεία, τα βασικά οφέλη της νέας οργανωτικής δομής είναι μεγαλύτερη ταχύτητα απόκρισης και σταθερά υψηλή ποιότητα υπηρεσιών. Παράλληλα, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής, η εταιρεία αποκτά καλύτερη πρόσβαση σε νέες δεξαμενές ταλέντων.