Το βιβλίο είναι γραμμένο για να προσφέρει όχι μόνο την πρόσφατη γνώση στα επιστημονικά αντικείμενα της οργανωσιακής ψυχολογίας και συμπεριφοράς,
αλλά και πολλά παραδείγματα, μελέτες περίπτωσης, ατομικές και ομαδικές ασκήσεις κ.λπ.

Η φιλοσοφία και η επιστημονική του προσέγγιση στηρίζoνται στις αρχές του evidence based management, που σημαίνει ότι το βιβλίο βασίζεται σε πρόσφατα ερευνητικά ευρήματα, αλλά και στις βέλτιστες πρακτικές στον χώρο των επιχειρήσεων και των οργανισμών.

Έκδοση: Rosili, 2012, Σελίδες: 488, Διαστάσεις: 17×24, Τιμή: €44,20 [www.businessbooks.gr]