Στην Orange Advertising ανέθεσε η Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ την επικοινωνία της μπίρας Ζύθος ΒΑΠ, μετά από spec.