Πώς θα αλλάξει η ιχνηλάτιση της συμπεριφοράς;

Στο μέλλον α. η σύνδεση των διαφορετικών μηχανισμών μέτρησης θα γίνεται ευκολότερα, δημιουργώντας υπεραξία στα μεμονωμένα data, β. η πρόβλεψη συμπεριφορών ή του impact τους σε διάφορα KPIs θα γίνεται έγκαιρα, με μεγαλύτερη ακρίβεια και με απλούστερη απεικόνιση, γ. θα δούμε την ιχνηλάτιση της ανθρώπινης συμπεριφοράς να δημιουργεί αξία σε διαφορετικά πεδία της ζωής μας και της δουλειάς μας.

Τι θα καθορίσει το μέλλον της σχέσης brands-social media;

To GenZ και το Generation Alpha που έπεται θα έχουν λιγότερο μαζικές συμπεριφορές όσο αφορά στις προτιμήσεις τους σε κοινωνικά δίκτυα. Οι μεγάλοι ηγέτες (Facebook, Google κ.λπ.) θα αναγκαστούν να αγοράσουν νέα, πιο niche social network places και οι μάρκες θα πρέπει να επιλέξουν πού θα έχουν παρουσία, με ποιο τόνο και περιεχόμενο και με ποιον στόχο. Το κρίσιμο σημείο παραμένει πώς οι μάρκες θα καταφέρουν να πλοηγούνται στον νέο, πολυεπίπεδο κόσμο με μία ενιαία ταυτότητα.

Τι θα καθορίσει τη μάχη για την προσοχή του θεατή;

Θα χρειαστεί να κινηθούμε σε δημιουργία seamless experiences. Αντί δηλαδή να προσπαθούμε να «κλέψουμε» την προσοχή του θεατή (εκνευρίζοντάς τον), θα πρέπει να κινηθούμε προς τη συγκατασκευή αξίας, όπου το διαφημιστικό interaction θα αποκτά native χαρακτηριστικά και θα μεγιστοποιεί το ενδιαφέρον του θεατή.

Ποια skills θα κάνουν τη διαφορά στη δουλειά σας;

Η ταχύτητα αποφάσεων και υιοθέτησης νέων εργαλείων ή business models, η ικανότητα να εξελίσσεις το παλιό, να κάνεις cash out στη σωστή στιγμή ή ακόμα και να αλλάζεις ριζικά, το σθένος για μάθηση και για δημιουργία learning centers εντός της εταιρείας θα αποτελέσουν σημαντικά skills.

Μια «κρυμμένη» ευκαιρία για το digital οικοσύστημα;

Οι συνέργειες, τα partnerships, η από κοινού έμπνευση. Το να ξεπεράσουμε την αίσθηση ανταγωνισμού και να εφεύρουμε το πλαίσιο στο οποίο μπορούμε να κινηθούμε μαζί, κερδίζοντας όλοι.