Η εκδήλωση γίνεται στο πλαίσιο του 3ου Πολιτιστικού Διημέρου και κατά τη διάρκειά της γονείς και παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τις σύγχρονες εγκαταστάσεις του νέου Δημοτικού Σχολείου, το εκπαιδευτικό προσωπικό και να ενημερωθούν για το πρόγραμμα. Το δημοτικό σχολείο De La Salle, καθώς και το γυμνάσιο-λύκειο Saint-Paul, είναι μέλη του Παγκόσμιου Εκπαιδευτικού Οργανισμού La Salle.