Με βάση την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων

Σύμφωνα με τα όσα έχουν ειπωθεί μέχρι στιγμής, ο ΟΠΑΠ σκοπεύει να προχωρήσει σε ολική αναθεώρηση της ως τώρα στρατηγικής σε επίπεδο ΕΚΕ και αθλητικών χορηγιών, επαναξιολογώντας τα πάντα βάση αποτελεσμάτων και απόδοσης στην κοινωνία. Όσον αφορά στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η νέα στρατηγική θα εστιάσει σε 3 τομείς, Υγεία, Αθλητισμός και Εργασία/Ανεργία. Αναφορικά με τις αθλητικές χορηγίες, στόχος της νέας διοίκησης είναι να δώσει έμφαση σε λιγότερες αριθμητικά χορηγίες, με μεγαλύτερο όμως budget έκαστη.

Όπως αναφέρθηκε, όλες οι αθλητικές συνεργασίες θα αναθεωρηθούν βάση αποτελεσματικότητας. Το έργο της αξιολόγησης όλων των συμφωνιών, θα αναλάβει ομάδα ειδικών εντός του ΟΠΑΠ. Συνολικά, η στρατηγική της νέας διοίκησης του ΟΠΑΠ θα στηριχθεί σε 4 άξονες: 1) Ανάπτυξη Δικτύου, 2) Είσοδος σε νέες αγορές, 3) Προσέγγιση νέων κοινών με έμφαση στους νέους, 4) Βελτίωση εμπειρίας πελατών στα υπάρχοντα παιχνίδια. Αναλυτικό ρεπορτάζ για τα σχέδια και τη νέα στρατηγική του ΟΠΑΠ, θα φιλοξενηθεί στο αυριανό DailyFax.